top of page

Våre tjenester

KJØP OG SALG AV FISKEFARTØY OG FISKERIRELATERT TONNASJE


Vi drar veksler på et velutviklet og omfattende nasjonalt og internasjonalt nettverk. 

 

Dersom vi får salgsoppdrag klarer vi derfor gjennom målrettet og strategisk markedsføring å formidle salg av ditt fartøy på en god og effektiv måte.

Likeledes, gir du oss et kjøpsoppdrag, gjør vi aktivt bruk av våre forbindelser for å finne et passende skip - nytt eller brukt. Alle nødvendige og viktige data fremskaffes for at våre oppdragsgivere skal kunne vurdere tilbudene tillitsfullt.

Vi er medlem av Norsk Skipsmeglerforbund. 

 

INTERNASJONAL KJØP OG SALG 

Vi benytter Bimco's  internasjonale standard hva gjelder utformingen av kontrakter og tilhørende dokumentasjon. Vi kan derfor tilby våre kunder en plattform som strømlinjeformer kjøp- og salgsprosessen på tvers av flaggstater verden over. 

Vi innehar betydelig erfaring i forbindelse med omflagging og bytte av skipsregister, og har gjennomført flere vellykkede internasjonale transaksjoner.

KONSESJONER OG DELTAGERADGANGER

Vi hjelper våre oppdragsgivere med kjøp og salg av fiskekvoter. Vi bistår ved utforming av kontrakter, søknader og annen dokumentasjon som naturlig står i sammenheng med denne type oppdrag.

JURIDISK RÅDGIVNING

Vi bistår i alle ledd i forbindelse med kjøp og salg av fartøy og rettigheter. 
 

Vi stiller strenge krav til oss selv når det gjelder dokumentasjon i forbindelse med en transaksjon. Det være seg utforming av kjøpekontrakter, søknader, klager og å påse at nødvendige dokumenter utstedes, signeres og registreres i henhold de krav som settes av involverte myndigheter og finansinstitusjoner.  

Vårt mål er at prosessen skal gjennomføres på en effektiv, økonomisk og juridisk sikker måte. Noen kjøper eller selger en gang i livet, andre utfører slike øvelser flere ganger årlig. Noen er ”store” og noen er ”små". Vi ønsker å kunne være til nytte og bidra med våre tjenester i de forskjellige situasjoner. 

TAKST OG VERDIVURDERINGER

Vi foretar markedsvurderinger av fartøy for forskjellige oppdragsgivere i inn- og utland. Det være seg rederier, finansieringsinstitusjoner, forsikringsselskap, politiet, advokater osv. Markedspris for et fartøy kan som kjent svinge stort, også over kort tid.

Likeledes foretar vi markedsvurderinger av konsesjoner og deltageradganger både i kyst- og havsegmentet.  

Ta gjerne kontant for en gjennomgang av både driftsgrunnlag og driftmiddel.  

 

bottom of page