Internasjonal kjøp- og salgsmegler med spesialitet innen fiske og fiskerirelatert tonnasje


"A VERY  FISHY BUSINESS SINECE 1980"

Bilde av skip 2.JPG

F0963

Bilde.jpg

F0965

MS "Remo" inkl. markell og nordsjøsild

Torsk.jpg

FK163

Torsk Nord 62 gr., landsdel Nord, 9-10 meter

32.jpeg

F0969

Bilde båt.jpg
Bilde 1.jpg

F0966

F0954