Internasjonal kjøp- og salgsmegler med spesialitet innen fiske og fiskerirelatert tonnasje


"A VERY  FISHY BUSINESS SINECE 1980"

Bilde av skip 2.JPG

F0963

Torsk.jpg

FK163

Torsk Nord 62 gr., landsdel Nord, 9-10 meter

32.jpeg

F0969

Bilde båt.jpg

F0966