top of page

Om oss

 

Odden Shipping AS er en direkte videreføring av Janson Shipbrokers AS sin tradisjonsrike meglervirksomhet med basis i kjøp og salg av fiskefartøy og fiskerirelatert tonnasje i inn- og utland. Vi er opptatt av at alle våre eksisterende og nye forbindelser skal bli møtt med profesjonalitet og uavhengighet i kombinasjon med godt kjøpmannskap for å sikre våre oppdragsgivere de beste betingelser.   

Vi har ofte "skuffesaker" liggende så kontakt oss direkte på (+47) 41 69 08 64 eller post@oddenshipping.no hvis du ikke finner hva du søker på våre nettsider.  

” Skipsmegleren skal søke å sikre sine prinsipaler de beste betingelser. Han skal alltid ha prinsipalens beste for øye, og må ikke forledes til handling for egen fortjenestes skyld dersom slik handling ikke er til prinsipalens beste. Han skal bevisst søke å unngå interessekonflikter.”

Utdrag fra Norsk Skipsmegler Forbunds
"Regler for god meglerskikk"

Ole Odden
SKIPSMEGLER

Mobil: (+47) 416 90 864​

Epost: ole@oddenshipping.no 

 

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø 

LLM (Master of Laws) in International Commercial and Maritime Law, Swansea University. 

Språk

Skandinavisk, Engelsk
 

Manfred Janson
SENIOR-RÅDGIVER

 

Rådgivning, tilrettelegging og kvalitetssikring.    

Erfaring

Omfattende erfaring innen kjøpe og salg og har vært en toneangivende og viktig aktør i norsk fiskeri i mer enn 48 år.

 

Styremedlem i Odden Shipping AS.  

  

bottom of page