Internasjonal kjøp- og salgsmegler med spesialitet innen fiske og fiskerirelatert tonnasje.
"A very fishy business since 1980"

Reke Kvote Sør faktor 1,8

FK161 - Kvote Reke Sør, Faktor 1 + struktur 1

Torsk.jpg

Torsk Nord 62 gr., landsdel Nord, 9-10 meter

Bilde.jpg

F0955

M0145 

Bilde båt.jpg

F0962 - SOLGT. 

Fartøyet alene vurderes solgt